Emotional Awareness and Expression Therapy

EAEA Therapy

Illustrationer till psykologisk internetbehandling för personer med olika typer av kroppsliga besvär. Projektet bedrivs av Karolinska Institutet i samarbete med Josefine Ek. Varje vecka fick deltagarna i studien ett kapitel att läsa, göra hemuppgifter till samt ha kontakt med sin psykolog online.