top of page

Illustrationer till psykologisk internetbehandling för personer med olika typer av kroppsliga besvär. Projektet bedrevs 2019 av Karolinska Institutet i samarbete med Josefine Ek. Varje vecka fick deltagarna i studien ett kapitel att läsa, göra hemuppgifter till samt ha kontakt med sin psykolog online.

bottom of page