top of page

Andra(s) perspektiv

Illustrationer till karaktärsboken

Andra(s) Perspektiv - Karaktärsboken är ett metodmaterial framtaget 2020 av PkByrån i samarbete med Gabrielle de Bourg.

Syftet med boken är att öka förståelsen för vad intersektionalitet är liksom vad inkludering och diskriminering kan innebära i praktiken, beroende på vem du är. 

bottom of page