Boken Ett kluster av maneter är ett konstboksprojekt
publicerad 2016 med stöd av Konstnärsnämndens projektbidrag
Boken består av poesi om maneten skriven i dialog av mig och
Caroline Taracci Nilsson. Bokens bilder är tagna i manetforskare
Lene Friis Mœllers labb på Danske Skaldyrscenter
Musikimprovisationskollektivet Vårt Solsystem gjorde under
performance på Fylkingen musik till text och bilder som sedan blev
en del av publikationen. Alva Willemark tog fram forme. Tryck av Digaloo2016
Link to description of the Artist Book project Ett kluster av maneter by me and Caroline Taracci Nilsson