CAMILLA ERICSON

Artist book

Boken Ett kluster av maneter är ett konstboksprojekt publicerad 2016 med stöd av Konstnärsnämndens projektbidrag. Boken består av poesi om maneten skriven i dialog av mig och Caroline Taracci Nilsson. Bokens bilder är tagna av oss i manetforskare Lene Friis Mœllers labb på Danske Skaldyrscenter. Vi utgår i vår poesi och bilder från maneten ur ett vetenskapligt perspektiv. Musikimprovisationskollektivet Vårt Solsystem gjorde under performance på Fylkingen musik till poesin som sedan blev en del av publikationen. Alva Willemark tog fram formen till boken som trycktes av Digaloo2016

Link to description of the Artist Book project Ett kluster av maneter by me and Caroline Taracci Nilsson