ARTIST BOOK

                                                                                                                                

         

Ett kluster av maneter är ett
samarbetsprojekt en poetisk
undersökning av maneten mellan
Caroline Taracci Nilsson och mig
Camilla Ericson. Texten tar sitt
avstamp i naturvetenskapens
terminologi samt det redovisande
språket i artiklar. Den är även ett
möte med manetforskare
Lene Friis Møller i vars labb vi
tog bilderna till boken
Alva Willemark; grafisk form
och det tillhörande ljudverket
skapades under ett performance av
Vårt Solsystem/ Vårt Havssystem
Projektbidrag Konstnärsnämnden

Tryck: Digaloo, Stockholm, 2016

Länkar
Massa Förlag
Konstnärsnämnden
Soundcloud – Vårt Havssystem
Alva Willemark

Boken finns hos
Rönnells Antikvariat
Aspuddens Bokhandel
Konstbokhandeln konst-ig
Hedengrens bokhandel
Malmö Konsthall
Konstfacks Bibliotek
Botkyrka Konsthall
Kungliga Biblioteket

Och går att beställa här